Wat is Six Sigma en de relatie met Lean?

Six Sigma?!

Six wat? Sigma. Six Sigma. Weet je nog? Dat vreemde teken dat je vroeger bij wiskunde leerde kennen als ‘de standaardafwijking’ of ‘standaarddeviatie’. De wortel van de variantie. Rings a bell?

σ

Nee? Geeft niets. Voor de meeste mensen is dit een ‘ver van hun bed show’.

De standaardafwijking geeft een idee van de spreiding in een bepaalde dataset of van een bepaald proces. Zo zal de spreiding in een proces dat tussen de 15 minuten en de 4 uur duurt groter zijn dan in een proces dat tussen de 15 minuten en de 30 minuten duurt.

Door de spreiding van een proces te berekenen, heb je informatie in handen die tevens iets zegt over de voorspelbaarheid van dat proces. Hoe lager de spreiding, hoe voorspelbaarder een proces en hoe beter hierop gestuurd kan worden.

Een voorbeeld:

De drive-through van de bekende fastfoodketens bestaat voor de consument uit drie stappen: bestellen, wachten en betalen. Voor de fastfoodverschaffer zijn dit: bestelling opnemen, bestelling maken, afrekenen. De totale doorlooptijd van dit proces mag voor de klant niet meer dan 15 minuten bedragen; daarna zal hij het te lang vinden duren en is hij ontevreden.

Vestigingen met een grote spreiding en variatie in hun proces zullen een grotere kans lopen om deze 15 minuten te overschrijden en hebben dus een grotere kans op ontevreden klanten. Het hoofdkantoor van de keten zal wanneer zij spreidingsdata over hun vestigingen ontvangen, er voor kiezen om juist de processen van deze vestigingen te verbeteren om zo de variatie terug te dringen en klanttevredenheid te vergroten. Door de variatie te verkleinen, zal ook de gemiddelde doorlooptijd korter worden en kunnen er meer klanten in dezelfde tijd geholpen worden. Een mooi bijkomend voordeel!

Six Sigma

De relatie tussen Lean en Six Sigma

Het middel wat uitstekend toegepast kan worden op deze vestigingen om de variatie terug te dringen is de Lean-methodiek. Zie hiervoor het vorige blog. Lean en Six Sigma kunnen dus uitstekend samen toegepast worden!

Een ander aspect van Six Sigma is dat het met harde data werkt. Objectieve, verifieerbare data.

Wanneer een proces eenmaal in kaart is gebracht, wordt gemeten hoe lang iedere schakel duurt, hoe hoog voorraadniveaus zijn, hoeveel schakels er überhaupt zijn, hoe lang klanten moeten wachten et cetera. Door dit op een objectieve en transparante manier te meten, voorkom je hier ellenlange discussies over.

Door aan het eind van het proces nadat verbetermaatregelen zijn doorgevoerd, op een eenduidige manier dezelfde dingen te meten, kan precies inzichtelijk gemaakt worden wat er is verbeterd en hoeveel dit heeft opgeleverd!

Op deze manier kan de Lean/Six Sigma-consultant/projectleider tevens aantonen dat hij zichzelf heeft terugverdiend.

Wilt u INNITI de kans geven om zichzelf binnen uw bedrijf ook terug te verdienen? Neem dan contact op! Er zijn namelijk altijd processen die verbeterd kunnen worden! Kijk ook eens voor meer toelichting op de pagina van deze dienst.

  • Teun

06-51897246
contact@inniti-interim.nl

Top