Projectleider Lean/Six Sigma

Projectleider Lean/Six Sigma


Iedere organisatie heeft te maken met verspillingen. Hoe goed de organisatie ook georganiseerd is; het kan altijd beter.

Herkent u zich in de volgende situaties?

  • Dossiers of producten worden onnodig door de organisatie heen verplaatst;
  • Voorraden zijn hoger dan noodzakelijk;
  • Medewerkers en/of machines verplaatsen zich onnodig (bv. bij het zoeken naar de juiste spullen/materialen);
  • Er zijn hoge wachttijden tussen bepaalde handelingen;
  • Werknemers verrichten meer handelingen dan noodzakelijk;
  • Er wordt meer geproduceerd dan waar de klant daadwerkelijk om heeft gevraagd;
  • Er is sprake van defecten / taken moeten opnieuw worden gedaan;
  • De competenties van medewerkers worden niet of niet op de juiste manier ingezet.

Dit zijn een aantal voorbeelden van verspillingen waar veel ondernemingen mee te maken hebben. Soms weten organisaties dit, soms ook niet.

Werkwijze

INNITI kan u helpen met het inzichtelijk maken van deze verspillingen en niet-waarde toevoegende activiteiten in uw organisatie, het bepalen van het bespaarpotentieel en het komen met goede onderbouwingen van de belangrijkste oorzaken van deze verspillingen.

Samen met een zorgvuldig samengesteld team van medewerkers uit uw organisatie wordt bij de belangrijkste oorzaken een plan met oplossingen gevormd voor deze oorzaken. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de borging van de oplossingen zodat het effect niet op korte termijn verdwijnt maar een blijvend karakter heeft.

INNITI gebruikt hiervoor de Lean/Six Sigma-methodiek.

Door de Lean/Six Sigma-methodiek toe te passen, zorgt INNITI er tevens voor dat er niet alleen naar de technische kant van de organisatie wordt gekeken (de processen). Het staat ook uitgebreid stil bij de zogenaamde onderstroom: de medewerkers. Het zijn immers de medewerkers die in en met het proces werken en zich moeten kunnen vinden in een nieuwe situatie.

Centraal staat de Voice of the Customer; de wens van de eindklant. Het gehele proces moet er voor zorgen dat enkel die activiteiten overblijven waarvoor de klant bereid is te betalen. Alle activiteiten die in de ogen van de klant geen waarde toevoegen, moeten gemitigeerd of geëlimineerd worden. INNITI kan hier uitstekend bij helpen.

Omdat er gewerkt wordt met harde, objectieve, meetbare data kan INNITI te allen tijden aantonen wat het proces heeft opgeleverd. Het kan dus tevens aantonen dat het zichzelf (veelvuldig) heeft terugverdiend.

Aangezien INNITI niet van half werk houdt, zal vaak rekening gehouden moeten worden met een gemiddelde doorlooptijd van 6 maanden per verbetertraject. Dit is afhankelijk van de complexiteit van het proces.

Heeft u te maken met verspillingen?

Lopen processen niet lekker of efficiënt? Schroom niet om contact op te nemen om te zien welk verdienpotentieel er in uw organisatie zit: mail naar contact@inniti-interim.nl of bel naar 06-51897246.

Deel dit:
Top