Interim Controller

Interim Controller

Ondernemingen kunnen om diverse redenen op zoek zijn naar tijdelijke ondersteuning op financieel gebied in de vorm van een interim controller. De meest gehoorde redenen zijn:

 • Uw huidige controller is met zwangerschapsverlof;
 • Is langdurig ziek;
 • Of is (tijdelijk) op non-actief gesteld;
 • Uw controller heeft het bedrijf verlaten en er is nog geen geschikte opvolger gevonden;
 • Er is tijdelijk behoefte aan specifiek kennis die niet in huis is.

De voordelen van een interimmer voor een onderneming zijn zeer divers, onder andere:

 • Een interimmer is snel beschikbaar;
 • Is flexibel in te zetten;
 • Heeft geen historie met het bedrijf en valt dus niet terug in oude gewoontes;
 • Heeft ervaring met veel verschillende bedrijven en kent de best practices;
 • De onderneming haalt direct de juiste expertise in huis;
 • Voorkomt overbelasting van haar eigen werknemers;
 • En kan na een vastgestelde periode ook weer afscheid nemen en zit niet vast aan een vast contract;
 • De kosten zijn van tevoren bekend.

Welke controllersrollen kan INNITI voor uw onderneming tijdelijk invullen?

Onderstaand de functies waar INNITI qua ervaring en achtergrond het beste op aansluit. Uiteraard zijn andere controllersrollen of combinaties van deze rollen altijd bespreekbaar.

Financial Controller

INNITI heeft ruime ervaring met het opstellen van jaarrekeningen, consolidaties, het inrichten van balansdossiers en het begeleiden van diverse accountantscontroles.

Ook het opstellen van financiële rapportages voor diverse partijen (banken, accountants, de directie/Raad van Bestuur, het management etc.) behoort tot het takenpakket.

Als financial controller kan INNITI tevens worden ingeschakeld voor het uitvoeren van diverse financiële analyses. Zo kunt u denken aan bijvoorbeeld investeringsanalyses of vergelijkingen tussen de begroting en de werkelijkheid.

Business Controller

Als sparringpartner van ‘de business’ kan INNITI het management ondersteunen met het vormgeven van de planning & control-cyclus en kan het meedenken over de toekomst.

In tegenstelling tot de financial controller is de business controller minder bezig met het verleden maar meer met de toekomst. INNITI zal zich in deze rol dus ook meer richten op voorstellen tot kostenbesparingen, efficiencywinsten of het aanboren van nieuwe markten.

Assistent-controller

Heeft uw bedrijf behoefte aan ondersteuning op meer uitvoerend niveau? Ook dat is mogelijk bij INNITI.

Als rechterhand van de CFO of de controller kan INNITI van toegevoegde waarde zijn en de druk bij deze functionarissen wegnemen.

(Financieel) project controller

Heeft u behoefte aan een controller op een specifiek (financieel) project? Hiervoor bent u tevens aan het goede adres bij INNITI.

Financiële projecten vergen vaak een strakke sturing op een bepaald budget, begroting of een toegekende subsidie.

INNITI kan er enerzijds voor zorgen dat op financieel-administratief gebied alles juist wordt ingericht zodat het proces bewaakt kan worden. Anderzijds kan het deze bewaking voor haar rekening nemen en periodiek verslag uitbrengen over de voortgang. Als laatste kan het een eventueel verplichte accountantscontrole op het project begeleiden.

 

Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het management en het meedenken over door te voeren verbeteringen in de financiële processen is in al deze rollen onderdeel van de functie.

Ook behoefte aan de juiste Interim Controller?

Gebruik het contactformulier, bel naar 06-51897246 of mail naar contact@inniti-interim.nl!

INNITI is tevens in te schakelen als interim treasurer of interim teamleider/medewerker financiële administratie.

Deel dit:
Top