Interim Treasurer

Interim Treasurer

Wat kan INNITI op treasury gebied voor uw onderneming betekenen?

Een veelgehoorde uitspraak tegenwoordig is ‘cash is king, profit is an opinion’. Ondernemingen gaan tegenwoordig inderdaad vaker failliet door een tekort aan liquiditeit dan aan te weinig winst.

Het is voor ondernemingen daarom steeds belangrijker om op treasury-gebied de zaken goed in te regelen. INNITI kan hier in helpen.

Op strategisch gebied kan dit betekenen dat het treasury statuut en het treasury jaarplan worden bekeken of zelfs gevormd omdat er überhaupt nog geen treasurer was. Hierin worden de kaders van het treasury-beleid uiteengezet.

Binnen deze kaders kan INNITI helpen met het beheer van leningen-, derivaten- en zekerhedenportefeuilles. Dit betekent onder andere het in de gaten houden of de juiste bedragen aan aflossingen worden betaald en het monitoren of er niet teveel renterisico wordt gelopen.

Het monitoren van het dagelijkse geldverkeer – cashmanagement – is een essentieel onderdeel van de treasury-functie. INNITI zorgt dat er te allen tijden betaald kan worden, wat er betaald moet worden (mits er voldoende liquiditeiten aanwezig zijn) en houdt in de gaten hoeveel geld er binnen komt. Eventuele overtollige liquide middelen worden zo gunstig mogelijk weggezet. Het opstellen van liquiditeitsprognoses kan hierin niet ontbreken.

INNITI heeft ook veel ervaring met het voorbereiden van financieringsaanvragen en het hiervoor opstellen van meerjarenprognose. Mocht u een financiering willen aanvragen, kan INNITI hier van toegevoegde waarde zijn.

Six Sigma

Ondernemingen kunnen om diverse redenen op zoek zijn naar tijdelijke ondersteuning op financieel gebied in de vorm van een treasurer. De meest gehoorde redenen zijn:

 • Uw huidige treasurer is met zwangerschapsverlof;
 • Is langdurig ziek;
 • Of is (tijdelijk) op non-actief gesteld;
 • Uw treasurer heeft het bedrijf verlaten en er is nog geen geschikte opvolger gevonden;
 • Er is tijdelijk behoefte aan specifiek kennis die niet in huis is.

De voordelen van een interimmer voor een onderneming zijn zeer divers, onder andere:

 • Een interimmer is snel beschikbaar;
 • Is flexibel in te zetten;
 • Heeft geen historie met het bedrijf en valt dus niet terug in oude gewoontes;
 • Heeft ervaring met veel verschillende bedrijven en kent de best practices;
 • De onderneming haalt direct de juiste expertise in huis;
 • Voorkomt overbelasting van haar eigen werknemers;
 • En kan na een vastgestelde periode ook weer afscheid nemen en zit niet vast aan een vast contract;
 • De kosten zijn van tevoren bekend.

Kunt u een interim treasurer gebruiken?

Of wil u uw treasury-functie beter vormgeven of professionaliseren? Mail dan naar contact@inniti-interim.nl of bel naar 06-51897246.

INNITI is tevens in te schakelen als interim controller of interim teamleider/medewerker financiële administratie.

Deel dit:
Top